Implementeren


Bij een geslaagde hard- en software-implementaties zijn drie stadia van belang.

Vooraf maakt een pre-sales/projectleider een technische inventarisatie als basis voor het ontwerp. Vervolgens wordt aan de hand van de inventarisatie een ontwerp gemaakt door een technisch consultant. Hiermee wordt de techniek afgestemd op de behoefte en verwachting van de klant.

Tijdens de implementatie wordt er continu geschakeld met de klant en de projectleider om te zorgen dat de afgesproken koers wordt gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Bij oplevering van het project wordt de implementatie overgedragen aan de beheerorganisatie van ViaData. De beheerfase is de periode waarin de klant gebruik kan maken van de servicedesk en periodiek onderhoud op de geïmplementeerde omgeving kan afnemen.