Veilig gevoel


Belangrijke gegevens wilt u natuurlijk goed beschermen en u bent er wettelijk zelfs toe verplicht. Goede beveiliging van uw ICT infrastructuur is dan ook van groot belang. ViaData helpt uw organisatie bewust om te gaan met beveiliging.

De beveiliging mag niet zo streng zijn dat het uitwisselingsproces er hinder van ondervindt, maar ook niet zo licht dat er dreigingen in het systeem ontstaan. Uw medewerkers zullen bewust om moeten gaan met bedrijfsinformatie terwijl ViaData op basis van technologische oplossingen zoals firewall’s, tokens, endpointprotectie en dataprotectie uw netwerk gesloten houdt.Beveiliging

beveiliging

AVG & Dataprotectie

Per 25 mei 2018 geldt in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving: de...

beveiliging

Managed security

ViaData biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief per maand gebruik te...

security scan
beveiliging

Security Scan

Belangrijke gegevens wilt u natuurlijk goed beschermen en op grond van de Algemene...